Gesprekscyclus

U heeft als werkgever meerdere instrumenten in handen die u helpen sturing te geven aan de inzet van uw arbeidspotentieel. Een van die instrumenten is een goede gesprekscyclus waarbij u in staat bent om op het juiste moment het goede gesprek te voeren met uw medewerkers. Daarmee geeft u niet alleen aandacht aan uw medewerkers en kunt u hen helpen met zaken waar ze tegenaan lopen, maar tevens kunt u met een goed ingerichte gesprekscyclus sturing geven aan de op te leveren resultaten en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Een goede gesprekscyclus gaat over de te behalen resultaten en de wijze waarop (planning, voortgang en beoordeling) maar gaat ook over hoe het met de medewerker gaat. Zit hij nog goed in zijn vel, wat heeft hij nodig, waar liggen zijn ambities en talenten, hoe ziet hij zijn loopbaan voor zich en hoe verloopt de samenwerking binnen het team waarin hij werkzaam is. Een modern ingerichte gesprekscyclus gaat uit van de eigen regie en eigen verantwoor-delijkheid van de medewerker. Medewerkers zijn steeds hoger opgeleid en de nieuwe generatie (toekomstige) werknemers is op zoek naar zingeving. In plaats van te vertellen wat ze moeten doen is het leidinggeven anno 2020 veel meer coachend en dienend van aard. Daarnaast moeten de gesprekken bijdragen aan de wendbaarheid van de medewerker. Snelle veranderingen vragen van de organisatie en zijn medewerkers een wendbare houding en daarin past bijsturing op de momenten dat het nodig is. Doelen zijn niet in beton gegoten en medewerkers zijn continu met u in gesprek over hun bijdrage aan het succes van de organisatie. Ik help u graag mee te denken op welke manier u in uw organisatie een moderne gesprekscyclus invoert en help u graag met de implementatie ervan.

Waar kunt u mij voor inzetten?

Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in diverse HR-functies in de publieke sector. Gestart als P&O-adviseur bij een gemeente ben ik in 1995 de wereld van waterschappen ingestapt. Eerst als adviseur en later 14 jaar lang als HR-manager. Ik kan u helpen in verschillende HR-rollen. Als HR-adviseur in de ondersteuning van directie en management in de uitvoering van HR-taken en – verantwoordelijkheden. Maar ook als interim HR-manager om uw afdeling HR optimaal te laten functioneren met een juiste verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en inzet van talenten en mogelijkheden van medewerkers. Ook heb ik veel ervaring en kan ik u helpen in het optimaliseren en efficiënt inrichten van uw HR-processen. Heeft u behoefte aan het (verder) ontwikkelen en implementeren van HR-beleid? Ik heb veel ervaring in diverse HR-beleidstrajecten zoals duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, verzuimbeleid en gesprekscyclus.

Uw wens als klant is voor mij bepalend. Ik maak dan ook graag afspraken met u op basis van maatwerk. Ik bespreek graag  met u welke vorm het beste bij u past.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over mijn diensten en werkwijze.