Duurzame inzetbaarheid

Zeker in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en we langer moeten doorwerken is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers niet alleen belangrijk, maar een must. U helpt niet alleen uw medewerkers er mee, maar ook u zelf. Immers, een medewerker die zowel fysiek als mentaal in staat is zijn of haar werk te doen is het meest productief en betrokken. Zeker in beroepen die fysiek en/of mentaal veel vragen van uw medewerkers is aandacht voor duurzame inzetbaarheid hard nodig. Ik kan u daarbij helpen, niet alleen in het ontwikkelen van beleid op dit thema maar ook bij de implementatie en uitvoering ervan. In mijn visie rust duurzame inzetbaarheid op vier pijlers: gezondheid en vitaliteit, loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en mobiliteit en wendbaarheid.

Gezondheid en vitaliteit gaat over gezond zijn en blijven in het werk, zowel mentaal als fysiek. Veel bedrijven kennen fysiek zware beroepen en het is belangrijk oog te hebben om de werkbelasting binnen aanvaardbare normen te houden. Mentale fitheid gaat vooral over het voorkomen van over- en onderbelasting. De kern van loopbaan en competenties zit vooral in leven lang leren en ontwikkelen. Denken in loopbaanpaden kan daarbij helpen. Goed gemotiveerde en betrokken medewerkers helpt om ze duurzaam inzetbaar te laten zijn. Dat vraagt om autonomie, de mogelijkheid om het werk zoveel mogelijk zelf in te richten maar ook om een positieve werksfeer en positieve aandacht voor medewerkers. Tot slot is de mate van aanpassingsvermogen van medewerkers aan veranderende omstandigheden en het vermogen om te switchen van baan bepalend of uw medewerker duurzaam inzetbaar is. Belangrijk om toe te voegen is dat de vier pijlers net los staan van elkaar. Ze vullen elkaar aan daar waar nodig en je hebt feitelijk alle vier nodig om tot een goed duurzaam inzetbaarheids-beleid te komen. Heb ik uw belangstelling gewekt? Neem contact met mij op om verder te praten over wat ik voor uw organisatie kan betekenen.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over mijn diensten en werkwijze.