Vertrouwenspersoon

In heel veel gevallen gaat het gelukkig goed, maar soms is er binnen organisaties sprake van ongewenst gedrag of ongewenste omgangsvormen richting medewerkers. Denk aan grens-overschrijdend gedrag als pesten, neerbuigende opmerkingen, seksuele intimidatie, agressie, geweld en/of discriminatie. Organisaties zijn verplicht beleid te maken om ongewenst gedrag tegen te gaan en te voorkomen. Onderdeel daarvan kan het aanstellen van een vertrouwenspersoon zijn. Ik ben graag de vertrouwenspersoon voor uw organisatie. U vindt in mij iemand die goed kan luisteren, in staat is de juiste zaken op tafel te krijgen, integer is, vertrouwen en vertrouwelijkheid goed geborgd is en rust uitstraalt. Maar ik kan u ook helpen bij het realiseren van beleid rond ongewenst gedrag en geef graag voorlichting aan HR, directie, management en medewerkers. Geïnteresseerd? Op mijn website vindt u verschillende mogelijkheden hiervoor.

Uw wens als klant is voor mij bepalend. Ik maak dan ook graag afspraken met u op basis van maatwerk. Ik bied meerdere contractvormen aan, zoals verschillende abonnementsvormen en strippenkaarten. Ik bespreek graag met u welke vorm het beste bij u past.

Gecertificeerd

Tukkers HRM is gecertificeerd als Vertrouwenspersoon.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over mijn diensten en werkwijze.