Verzuimbeleid

Ziek zijn overkomt je, verzuimen is een keuze. Dat is voor mij de basis hoe organisaties zouden moeten omgaan met verzuim. Een effectief verzuimbeleid is gestoeld op 4 principes:

  • Verzuimpreventie
  • Verzuimprotocol
  • Verzuimgesprek
  • Verzuimregistratie en -analyse

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor verzuimbeleid in uw organisatie. Immers, het is in ieders belang dat medewerkers niet langdurig uitvallen wegens ziekte. Voor uw organisatie omdat het ten koste gaat van de beschikbare capaciteit, werk blijft liggen en het handen vol geld kost. Voor uw werknemers omdat niemand blij wordt van langdurig ziek zijn en niet meer deel uit te maken van het arbeidsproces. Het voorkomen van verzuim lukt niet in alle gevallen, omdat niet alle redenen van uitval arbeid gerelateerd zijn, maar vaak wel. Door vroegtijdig en consequent in te zetten op maatregelen en interventies gedurende de werkperiode van de medewerker kunnen klachten vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt worden voordat ze leiden tot uitval. U kunt daarbij denken aan het periodiek aanbieden van medische onderzoeken, het regelmatig bespreken van de fysieke en mentale gesteldheid van uw medewerker als onderdeel van de gesprekscyclus, het hanteren van een effectief loopbaan- en mobiliteitsbeleid die u medewerker in staat stelt om een wending te geven aan de loopbaan en het zorgen voor zingeving en aandacht voor talent van medewerkers.

Een verzuimprotocol helpt u om duidelijkheid te creëren over de afspraken die gelden bij verzuim van werknemer. In een protocol legt u vast op welke wijze verzuim en herstel wordt gemeld, wat de rechten en plichten zijn van u en uw werknemer tijdens verzuim en wat de stappen zijn als het verzuim langdurig wordt. Ik kan u helpen bij het opstellen van een verzuimprotocol.

Frequent in gesprek blijven met de medewerkers is een van de belangrijkste aspecten in het proces van verzuimaanpak. Daarbij zou het gesprek moeten gaan over wat de medewerker nog wel kan en niet wat de medewerker niet meer kan. U bent geen arts en kunt geen oordeel geven over de aard van de klachten. Wel kunt u samen met de werknemer, eventueel ondersteund door de bedrijfsarts, bespreken welke taken de medewerker nog wel kan doen. Dat kunnen andere taken zijn dan bij de functie horen en die wellicht vanuit huis gedaan kunnen worden. Zo blijft de medewerker betrokken bij het arbeidsproces wat een positieve invloed zal hebben op het herstel. 

Tot slot is inzicht in het verzuim binnen uw organisatie en het analyseren van de cijfers belangrijk om te bepalen welke aanpak voor uw organisatie het beste werkt. Mijn overtuiging is dat HR-beleid en HR-strategie het meest effectief is als het is gestoeld op cijfers en analyses (data gedreven HR). Een goede registratie van verzuim is evident, meten is weten niet waar? Ik kan u helpen het verzuim in uw organisatie op een goede wijze in te bedden in uw HR-systeem.

Ik help u graag!

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie over mijn diensten en werkwijze.