Momenteel hebben werknemers die ouder of verzorger zijn recht op 26 weken ouderschapsverlof. Dit is onbetaald tenzij dit anders is overeengekomen in de cao of arbeidsvoorwaarden. In oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Betaald ouderschapsverlof, die vanaf 2 augustus 2022 ingaat. Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen dan de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV van 70% van het dagloon.

Door een deel van het verlof deels betaald te maken hoopt het kabinet meer ouders te bewegen om ouderschapsverlof op te nemen. Het verlof dient twee maanden van tevoren schriftelijk aangevraagd te worden en mag niet worden geweigerd door de werkgever, tenzij er sprake is van zwaarwegend bedrijfsbelang. De kosten van het betaalde deel van het ouderschapsverlof zijn voor rekening van het UWV. Wel kan er sprake zijn van vervangingskosten.

Heeft u vragen op het gebied van HR? Neem dan gerust contact met mij op.