Arbeidsorganisaties worstelen enorm met het tijdig vinden van goed personeel. Veel vacatures die moeten worden gevuld en een overspannen arbeidsmarkt waar de vraag naar personeel groter is dan het aanbod. Zet dat af tegen het feit dat de instroom in het MBO schrikbarend aan het dalen is en we bij voorkeur parttime tussen de 20 en 30 uur per week willen werken, dan hebben we een gigantisch probleem met elkaar. Werknemers zijn schaars goed geworden.

Dat klinkt behoorlijk ernstig en dat is het ook. Het voortbestaan van bedrijven zou zomaar in gevaar kunnen komen. Maar is er dan niet iets aan te doen? Zeker wel. Op korte termijn kun je denken aan het aantrekkelijker maken van indiensttredingsvoorwaarden, op een snellere en aantrekkelijker manier werven en selecteren, en voorwaarden creëren dat mensen geboeid zijn en blijven en daardoor gebonden blijven aan het bedrijf.

Op langere termijn vraagt dit probleem, dat overigens niet zomaar is opgelost door meer recruiters aan te trekken, een andere manier van denken. We zijn gewend om in termen van vacatures te denken met profielen en een beeld van de te leveren arbeid. Terwijl anders denken vraagt dat we moeten nadenken over de totale vraag en capaciteit van arbeid. Dat maakt het mogelijk om anders te kijken naar de arbeidsmarkt en naar de organisatie. Minder denken in vastomlijnde functies en functiegroepen maar meer in type werk. We kunnen immers niet zeilen op de wind van gisteren. Het gaat over andere werkvormen, vormen van arbeid en type werknemers. Echt inzetten op strategische personeelsplanning (maar dan ook echt lieve mensen en niet half) helpt enorm om een beeld van de toekomst te creëren welke capaciteit van arbeid op korte en langere termijn nodig is.

Tot slot is de tijd voorbij dat recruitment een onderdeel is van de omvangrijke taak van HR-adviseurs. Recruitment was een onderdeel die ‘er maar een beetje bij werd gedaan’. Dat gaat niet meer. De tijden zijn zodanig veranderd en de nood is zo groot, dat recruitment als strategisch thema hoog op de agenda van het management zou moeten staan. Het is een specialistisch vak dat in staat moet zijn om directie en management anders naar het probleem (en dus ook de oplossing) te laten kijken.

Ik wens u heel veel succes in omdenken. En als u hulp nodig heeft, u weet me te vinden!