In de meer dan 30 jaar ervaring in verschillende rollen binnen HR is het me meermaals opgevallen hoe negatief soms tegen HR wordt aangekeken. Vaak door de directie en management, omdat niet of onvoldoende de toegevoegde waarde wordt gevoeld. Maar ook door medewerkers, omdat ze nog steeds denken dat HR synoniem is aan een vakbond als belangenbehartiger. In veel gevallen werd deze positie als uitzichtloos gevoeld door HR: het is nu eenmaal zo en we kunnen er toch niets aan veranderen.

En dat is vreemd, want er is wel degelijk iets aan te veranderen.

HR kent verschillende rollen en opdrachten en verantwoordelijkheden. HR zorgt in veel gevallen voor de betaling en verwerking van salarissen, voor een adequate en correcte personeelsadministratie en is vaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een goed HR-beleid en HR-instrumenten. HR past dit toe en is eerstelijns adviseur voor directie en management als het gaat om HR-zaken. Belangrijk is dat de basis op orde is. HR moet altijd in staat zijn tijdig de juiste sturingsinformatie aan te kunnen leveren op het gebied van o.a. formatieontwikkeling, ziekteverzuim en personeelsplanning. Daar zit zeker de toegevoegde waarde van HR, zeker in een tijd dat data gedreven HR steeds belangrijker wordt. Maar de toegevoegde waarde zit ook in de strategische kracht van HR.

Het HR-beleid is een directe afgeleide van de te realiseren organisatiedoelstellingen. Een (meerjaren) HR-beleidsplan vloeit direct voort uit het (meerjaren) strategisch organisatieplan en de uitgezette koers van de organisatie. Dat is de eerste pijler van de waarde van HR. De tweede pijler is tijdig en pro-actief inspelen op interne ontwikkelingen (binnen de organisatie op basis van sturingsinformatie) en de derde pijler de externe ontwikkelingen (in de wereld om ons heen).

Eenvoudig? Zeker niet. Het lijkt zo simpel, maar om daar te komen heb je niet alleen visie en durf nodig, maar ook de juiste mensen om dit te kunnen doen. Maar het is wel de moeite waard. Optimaal bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie is de reden dat ik dit werk zo graag doe. Met passie voor organisatie en mens!