Deze week is het de Week van de Mediation met als thema ‘Verbinding met de samenleving’. Een goed moment om eens te mijmeren over de plaats van mediation en de verbindende kracht ervan. Want die kracht is er zeker!

Na een lange, vervelende maar noodzakelijke tijd van lockdown, mondkapjes en anderhalve meter hebben we het nieuwe normaal in onze samenleving bereikt. We mogen en kunnen weer bijna net zoveel als toen Corona nog niet bestond, ondanks stijgende cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames. Het nieuwe normaal…. Wat is dat eigenlijk? Blijft de anderhalve meter toch bestaan in de vorm van het houden van afstand tot elkaar? Versterken we de ik-samenleving nog meer in plaats van de samen-samenleving verder te omarmen? We blijven voor een deel thuis werken en creëren daarmee ook weer afstand. Afstand tot collega’s en de arbeidsorganisatie. Is het nieuwe normaal dat we niet meer in een SAMENleving leven maar in een ALLEENleving? Ik realiseer me dat dit een somber vooruitzicht is. Of ben ik te pessimistisch? Ik weet het niet, ik hoop alleen maar dat ik een slechte voorspeller ben.

Wat ik wel weet is dat het gemiddeld aantal arbeidsconflicten in 2021 een stuk hoger ligt dan voor de coronacrisis in 2019. Het gaat om een toename van 17%, zo blijkt uit de cijfers van de maandelijkse Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis. Een zorgelijke ontwikkeling die je niet los kunt zien van de corona periode en de gevolgen daarvan. Juist daarom en juist nu is arbeidsmediation van groot belang. Het helpt uw organisatie om voorkomende arbeidsconflicten op een transparante wijze op te lossen. Met alleen maar winnaars: het conflict is uit de wereld en beide partijen kunnen zich in de oplossing vinden. Waarmee de verbindende kracht van mediation is aangetoond: de verbinding tussen mensen onderling blijft intact en mensen blijven in verbinding met de organisatie waar ze werken. Laten we daarom zorgen dat er in ieder geval nog iets goeds uit deze vervelende periode komt en dat arbeidsmediaton wel tot het nieuwe normaal gaat behoren.

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.