Zomaar een berichtje in het nieuws tussen alle andere berichten: ProRail heeft te weinig verkeersleiders waardoor treinen moeten uitvallen. Terwijl ik het bericht lees bekruipen mij allerlei gevoelens. Onbegrip, verbijstering en ongeloof. Hoe is dit mogelijk? Opnieuw voor mij een voorbeeld waarom het zo belangrijk is dat organisaties, als het gaat om de kwalitatieve en kwantitatieve personeelscapaciteit veel verder naar voren moeten kijken. Let wel, wellicht heeft ProRail dit gedaan en is het ze min of meer overkomen. Dit is geen verwijt, maar zou een wake-up call voor alle organisaties moeten zijn om hoge prioriteit te geven aan strategische personeelsplanning (SPP). Bij directie en management, maar zeker ook bij HR. Als HR-expert met meer dan 30 jaar ervaring in diverse HR-thema’s in verschillende rollen, kan ik u helpen om strategisch uw benodigde personeelscapaciteit in de toekomst in beeld te brengen en in kaart te brengen wat nodig is om dat te bereiken. Ik doe dat aan de hand van onderstaand stappenplan:

We starten met het ontwikkelen van een visie en het creëren van draagvlak hiervoor bij directie, management en HR. Mijn ervaring is dat als je dat niet goed doet, het project tot mislukken gedoemd is. Als alle betrokkenen op 1 lijn zitten starten we met het in kaart brengen van de externe en interne ontwikkelingen, de toekomststrategie van de organisatie en de ambitie van de organisatie. Op basis daarvan brengen we per organisatieonderdeel in beeld wat dit betekent voor de benodigde personeelscapaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief. We maken een analyse van het huidige personeelsbestand, wie kan en wil zich verder door ontwikkelen en wat is daarvoor nodig. En tot slot komen we op basis van deze analyses tot een plan die leidt tot acties.

Meer weten wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact met mij op.