Bij duurzame inzetbaarheid ligt de focus op het gezond, gelukkig en bekwaam houden van uw medewerkers gedurende hun dienstverband bij u als werkgever. Zeker in een tijd waarin de vergrijzing toeneemt en we langer moeten doorwerken is aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers niet alleen belangrijk, maar vooral noodzakelijk.

In mijn visie rust duurzame inzetbaarheid op vier pijlers: gezondheid en vitaliteit, loopbaan en competenties, motivatie en betrokkenheid en mobiliteit en wendbaarheid. Iedere pijler draagt op zijn eigen manier bij aan het mentale en fysieke welzijn van uw medewerkers. De medewerker heeft daarin ook een belangrijke eigen verantwoordelijkheid.

Als het gaat om duurzame inzetbaarheid kan ik u helpen, niet alleen in het ontwikkelen van beleid op dit thema maar ook bij de implementatie en uitvoering ervan. Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.