Het staat weliswaar niet specifiek in de wet beschreven, maar een werkgever zou volgens de Arbowet wel een beleid moeten voeren, waardoor zijn werknemers zich veilig voelen en beschermd worden tegen agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie binnen de organisatie.

Een belangrijk onderdeel van dit beleid is het aanstellen van een vertrouwenspersoon, die een luisterend oor is voor de werknemer en de werknemer helpt en ondersteunt in het eventueel nemen van verdere stappen. Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersoon onafhankelijk, toegankelijk en deskundig is én uiteraard geheimhouding kan garanderen. Alleen dan werkt het systeem van vertrouwenspersoon zoals het hoort te werken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u weten hoe ik uw organisatie kan helpen in de rol van vertrouwenspersoon? Neem dan gerust contact met me op.