Met ingang van 1 januari 2020 wordt de WNRA ingevoerd...de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Vanaf die datum vallen medewerkers van onder meer het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen niet meer onder het bestuursrecht maar onder het burgerlijk recht. Dat heeft de nodige consequenties. Niet alleen wordt de eenzijdige aanstelling vervangen door een arbeidsovereenkomst, maar de rechtspositie van de overheidsmedewerker gaat over van bestuursrecht naar burgerlijk recht. Als je het nu niet eens bent met een besluit van je werkgever maak je bezwaar, dit wordt voorgelegd aan de interne bezwarencommissie en eventueel aan de bestuursrechter. Straks zal de medewerker rechtstreeks zijn gelijk moeten halen bij de kantonrechter. Een ingrijpende en vooral dure stap. Een stap die voorkomen kan worden door het conflict via Mediation op te lossen. Snel, goedkoper dan een rechterlijke procedure maar vooral gericht op een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.

Meer weten? Neem dan gerust contact met mij op.