HR heeft bij arbeidsmediation vaak een bepalende rol. In veel gevallen wordt op advies van een derde partij, vaak een bedrijfsarts, besloten om arbeidsmediation in te zetten voor het oplossen van een conflict. De vraag die zich dan voordoet is op basis van welke overwegingen het besluit wordt genomen.

Wanneer mediation wordt ingezet bij uitval wegens ziekte en bij de Wet Verbetering Poortwachter, merk ik uit ervaring dat dit vaak wordt ingezet om te voldoen aan de wettelijke stappen die een werkgever moet nemen in het kader van de WvP. Is dat erg? Nee, helemaal niet. Het niet voldoen aan de wettelijke kaders van de WvP kan immers grote gevolgen hebben voor de werkgever. Maar soms merk ik dat in dat geval de vraag wordt overgeslagen of mediation wel het juiste antwoord is op het probleem dat zich voordoet. Soms is het voor de mediationpartijen ook een verrassing dat er voor mediation wordt gekozen. Het is aan de mediator om vooraf goed het gesprek aan te gaan met de opdrachtgever zodat voorkomen wordt dat tijdens het traject wrijving ontstaat.

Mijn zorg is of u als werkgever, veelal ook de partij die de kosten volledig voor zijn rekening neemt, wel zeker bent of de situatie geschikt is voor mediation. Heeft u een goed beeld van wat het conflict nu precies inhoudt en waar u ja tegen gezegd heeft?

Daarom pleit ik ervoor dat werkgevers, en dan met name HR-afdelingen, meer bekend raken met arbeidsmediation en hoe het kan helpen om conflicten binnen de organisatie op te lossen. Ik kom u graag vertellen hoe het werkt en wat ik voor u kan betekenen. Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met mij op.