Mede ingegeven door de Corona periode zetten bedrijven in toenemende mate in op geheel of gedeeltelijk thuiswerken of op hybride werken, waarbij de werknemer in overleg met de leidinggevende en collega’s bepaalt waar en wanneer hij zijn werk doet, mits de aard van het werk dat toelaat natuurlijk.

Thuiswerken heeft zijn voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Denk aan kostenbesparing voor de werkgever in de vorm van huisvesting en reiskosten en een betere balans tussen werk en privé voor de medewerker. Dat laatste brengt ook een risico met zich mee, namelijk dat werk en privé teveel door elkaar gaat lopen. 

Begin dit jaar heeft het kabinet een onbelaste thuiswerkvergoeding fiscaal mogelijk gemaakt. Deze thuiswerkvergoeding is vastgesteld op maximaal €2-, per dag. Hoevaak een werknemer thuis gaat werken moet in overleg worden vastgesteld met de werknemer. Op basis van deze gemaakte afspraken kan de vergoeding worden toegekend. 

De onbelaste reiskostenvergoeding blijft ook nog bestaan, maar wanneer een werknemer thuiswerkt kan deze persoon uiteraard geen aanspraak maken op de reiskostenvergoeding. Het is of het een of het ander. Wanneer een medewerker een dagdeel op kantoor aanwezig is en de rest van de dag thuiswerkt, moet er een keuze worden gemaakt of er aanspraak wordt gedaan op onbelaste thuiswerkvergoeding of onbelaste reiskostenvergoeding. Zoals gezegd is het niet mogelijk om beide vergoedingen uit te keren. 

Daarnaast is het goed om te weten dat een thuiswerkvergoeding niet verplicht is om te verstrekken. Dit moet in CAO’s worden afgesproken en kan per cao verschillen.