In een personeelshandboek zijn diverse interne regels en richtlijnen opgenomen. Daarbij kunt u denken aan regelingen op het gebied van de rechtspositie, arbeidsomstandigheid en veiligheid, pensioen en huishoudelijke reglementen.

Vooral als uw organisatie groot of groeiende is, kan een personeelshandboek veel onduidelijkheden voorkomen. Het zorgt voor duidelijkheid bij uw medewerkers en helpt u als werkgever in de communicatie naar uw medewerkers toe. Belangrijk is dat het handboek actueel en up-to-date blijft en goed toegankelijk is voor uw medewerkers. Voorlichting is daarbij belangrijk.

Wilt u meer informatie over het personeelshandboek of kunt u hierin wel hulp gebruiken? Neem dan gerust contact met mij op.