De trend van digitalisering van HR-processen zal zich ook in 2022 verder voortzetten. Om toekomstbestendig te zijn moet u als organisatie digitaal transformeren. Maar, digitalisering is veel meer dan het slim inzetten van allerlei tools en technologieën.

Aan de ene kant zorgt het digitaliseren van HR-processen in veel gevallen voor minder werkdruk bij HR, aan de andere kant hebben de medewerkers wensen ten aanzien van digitale processen. Hierbij kunt u denken aan tools voor medewerkers, die ervoor zorgen dat zij digitaal de uren kunnen inzien, verlof kunnen aanvragen of declaraties kunnen indienen.

Het draait het komende jaar zeker om de verdergaande digitalisering en efficiëntere HR-processen. Belangrijk daarbij is vooral om de HR- impact op de medewerker niet uit het oog te verliezen.

Wilt u meer weten over het digitaliseren van HR-processen? Neem dan gerust contact met me op.