Vanaf 1 januari 2019 hebben partners al recht op eenmaal het aantal werkuren per week geboorteverlof. Als de partner contractueel 30 uur per week werkt, heeft hij of zij recht op 30 uur geboorteverlof. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend hierop geldt een extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020. Dit is vastgelegd in de wet WIEG. Vanaf die datum kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal contractueel overeengekomen werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Voorwaarde is dat het kind op of na 1 juli 2020 moet zijn geboren. Daarnaast moet het aanvullend geboorteverlof binnen 6 maanden na de geboorte opgenomen worden en moet eerst het eerste verlof van eenmaal het aantal werkuren per week zijn opgenomen.

Tijdens het aanvullend verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Deze uitkering moet door de werkgever worden aangevraagd. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Meer weten of ondersteuning nodig? Neem vrijblijvend contact op met ons op via www.tukkersmediationenadvies.nl of telefonisch 06-12062526.