In het dagelijks leven hebben we allemaal helaas regelmatig te maken met ongewenste omgangsvormen. Ook arbeidsorganisaties vormen hierop geen uitzondering. Ongewenste omgangsvormen is een verzamelnaam voor meerdere ongewenste gedragingen: (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Veel organisaties kiezen ervoor om een vertrouwenspersoon aan te nemen waar slachtoffers van ongewenst gedrag hun verhaal kunnen doen en ze verder worden geholpen om het gedrag van de ander aan de kaak te stellen. Ook kan de vertrouwenspersoon de organisatie helpen om beleid rond gedrag en integriteit te formuleren. Een vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Een medewerker vindt bij een vertrouwenspersoon een veilige plek om zijn of haar verhaal te doen en advies te krijgen voor eventuele vervolgstappen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, als een werkgever desondanks kiest voor een vertrouwenspersoon zegt dat veel over hoe de werkgever aankijkt tegen de zorg voor medewerkers.

Het is belangrijk dat een vertrouwenspersoon niet alleen goed kan luisteren, maar ook een veilige en vertrouwde omgeving creëert voor een medewerker die een vervelende ervaring heeft meegemaakt en zijn of haar verhaal kwijt wil. De vertrouwenspersoon is er volledig voor de cliënt en (onder)steunt hem of haar in het gehele traject. Het is aan de cliënt om te bepalen of hij of zij verdere stappen wil ondernemen.

Zoekt u een externe vertrouwenspersoon die goed kan luisteren, vertrouwen biedt en een goede bijdrage kan leveren aan het voorkomen en oplossen van ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie, neem dan contact met mij op.